Gromadzimy i przetwarzamy dane przestrzenne. Opracowujemy analizy środowiskowe. Pomagamy skutecznie zarządzać logistyką transportową, usprawniać procesy planistyczne i decydować o wyborze lokalizacji pod nowe inwestycje.

GIS

Prowadzimy nadzór przyrodniczy i tworzymy raporty środowiskowe. Wykorzystując techniki GIS prowadzimy monitoring środowiska, rejestrujemy poziomy emisji i dokonujemy ewidencji zasobów naturalnych.

OPRACOWANIA PRZYRODNICZE

Prowadzimy szkolenia z zakresu systemów informacji geograficznej. Warsztaty skierowane są dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w analizowaniu danych przestrzennych. Uczymy jak tworzyć użyteczne bazy danych, jak przetwarzać i analizować dane.

SZKOLENIA

Współpracujemy:                                         

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Tarnowie                                             

Biosphere

Kontakt:     

                                   

ul. Boya-Żeleńskiego 7/5

33-100 Tarnów                                            

tel. 788 972 778

e-mail: biuro@ecomap.pl