Eco Map

oferuje szereg profesjonalnych usług:

Usługi z zakresu ochrony środowiska:

 • nadzory przyrodnicze i środowiskowe
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska dla przedsiębiorstw
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • analizy środowiskowe
 • inwentaryzacje przyrodnicze

 • waloryzacje przyrodnicze

 • mapy tematyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm oraz administracji publicznej

 • programy ochrony środowiska

Usługi z zakresu GIS:

 • wykonywanie map tematycznych

 • obsługa i wsparcie w realizacji projektów w zakresie GIS

 • prowadzenie szkoleń dla firm i urzędów

 • analizy przestrzenne

 • przetwarzanie danych przestrzennych

 • tworzenie i prowadzenie baz danych przestrzennych

 • tworzenie portali mapowych na potrzeby projektu

Eco Map

oferuje szereg profesjonalnych usług:

 

Usługi z zakresu ochrony środowiska:

 • nadzory przyrodnicze i środowiskowe

 • karty informacyjne przedsięwzięć

 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska dla przesiębiorstw

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 • analizy środowiskowe

 • inwentaryzacje przyrodnicze

 • waloryzacje przyrodnicze

 • mapy tematyczne z zakresu ochrony środowiska dla firm oraz administracji publicznej

 • programy ochrony środowiska

 

Usługi z zakresu GIS:

 • wykonywanie map tematycznych

 • obsługa i wsparcie w realizacji projektów w zakresie GIS

 • prowadzenie szkoleń dla firm i urzędów

 • analizy przestrzenne

 • przetwarzanie danych przestrzennych

 • tworzenie i prowadzenie baz danych przestrzennych

 • tworzenie portali mapowych na potrzeby projektów

Współpracujemy:                                         

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

w Tarnowie                                             

Biosphere

Kontakt:     

                                   

ul. Boya-Żeleńskiego 7/5

33-100 Tarnów                                            

tel. 788 972 778

e-mail: biuro@ecomap.pl